La nutrició

En aquest espai anirem afegint informació i activitats per poder repassar bé tots els aparells que participen d’aquest procés anomenat nutrició:

Aparell digestiu, aparell respiratori, aparell circulatori i aparell excretor:

aparell digestiu:        nivell 2            nivell 3

aparell respiratori:    nivell 2            nivell 3

aparell circulatori:     nivell 2           nivell 3

aparell excretor:        nivell 2           nivell 3