A partir del curs 2021-2022 l’Escola comença a formar part del projecte ArtInfusió amb la dansa, una proposta de col·laboració amb l’Ajuntament i la Factoria Cultural de Terrassa que té com a principal objectiu introduir el món de la dansa i les arts escèniques als centres educatius.

Els infants dels cursos escollits per dur a terme l’activitat, realitzen una sessió setmanal a les mateixes instal·lacions de la Factoria Cultural de Terrassa on habitualment els ballarins i ballarines professionals realitzen els assajos. Una ballarina és la responsable de dur a terme la sessió pràctica on tenen un paper prioritari els continguts relatius a:

    • L’actitud postural i l’equilibri.
    • L’expressió corporal.
    • L’autoestima.
    • La motivació.
    • El coneixement del propi cos.
    • El reconeixement de les emocions.
    • La creativitat corporal.
    • El respecte i la implicació en les activitats innovadores.
    • El gust per dansar.
    • La millora de les relacions interpersonals.

Com a valor afegit cal destacar que les sessions de dansa utilitzen com a llengua vehicular l’anglès, sumant d’aquesta manera, una activitat més al nostre projecte d’escola plurilingüe (GEP).

La rellevància del projecte ha fet que diversos mitjans de comunicació s’hagin interessat: