Cada curs el Consell Escolar del centre aprova les quotes corresponents a les sortides i al material.

La quota de material per a tots els cursos per al curs actual és de 90 €.

Les quotes de sortides i activitats de cada curs per al curs actual són de:

   • Educació Infantil 3 anys: 60 €
   • Educació Infantil 4 anys: 90 €
   • Educació Infantil 5 anys: 70 €
   • Primer d’Educació Primària: 90 €
   • Segon d’Educació Primària: 75 €
   • Tercer d’Educació Primària: 85 €
   • Quart d’Educació Primària: 90 €
   • Cinquè d’Educació Primària: 75 €
   • Sisè d’Educació Primària: 65 €