Cada curs el Consell Escolar del centre aprova les aportacions corresponents al material. Enguany en Consell Escolar del dia 20 d’octubre de 2020 va aprovar la quota de material per tot l’any 2021.

L’aportació de material habitual per a tots els cursos és de 90 €.