Cada curs el Consell Escolar del centre aprova les aportacions corresponents al material. Enguany en Consell Escolar del dia 27 de juny de 2022 va aprovar la quota de material per tot l’any 2023.

Aquest pagament s’haurà de fer a principis de l’any 2023.

L’aportació de material habitual per a tots els cursos és de 90 €.