Un dels trets distintius de la nostra escola és la ferma aposta per les tecnologies de la informació i la comunicació. Sempre hem cregut que una incorporació racional de la tecnologia a les aules permet millorar l’aprenentatge, enriquir les relacions interpersonals i crear individus competents per a la seva futura incorporació al món actual.

El tractament que fem de les tecnologies de la informació està sempre lligat als continguts de les àrees curriculars i a la competència digital que volem que adquireixi el nostre alumnat.

És per això que ja des de l’educació infantil introduïm les tauletes per treballar continguts de matemàtiques, de traç, de lògica… sense deixar de banda l’ús de les pissarres digitals interactives a totes les aules per afavorir l’atenció, la motivació i les diverses formes que tenen els nens i nenes d’assimilar els continguts.

A l’etapa de primària, continuem amb aquesta especial atenció als processos d’aprenentatge de cada nen i nena i duem a terme infinitats d’actuacions per garantir un assoliment òptim de la competència digital un cop acabada l’etapa de primària. Entre aquestes actuacions destaquem:

  • Incorporació de les tecnologies a l’aula ordinària: projectors, pissarres digital interactives…
  • Hores setmanals dedicades el treball específic de coneixement dels continguts necessaris per utilitzar els ordinadors i les tauletes.
  • Treball cooperatius a través d’entorns digitals.
  • Publicació de blocs d’aula.
  • Activitats d’ampliació i reforç basades en les noves tecnologies.

A banda del treball en l’àmbit curricular, les tecnologies de la informació estan molt presents a l’escola en l’àmbit de la comunicació, és per això que posem al servei de les famílies:

  • El web del centre: on es poden consultar diàriament les notícies de l’escola.
  • Els comunicats a través de la plataforma Dinantia: permet informar a les famílies de forma directa, ràpida i segura a través del mòbil.
  • Els calendaris d’aula: totes les famílies poden consultar les sortides, activitats, feines pendents… a través d’un calendari digital propi de cada aula.