Des del curs 2016-2017 la nostra escola ha entrat dins el projecte GEP (Grup d’experimentació per al plurilingüisme). El principal objectiu és millorar la competència comunicativa en llengua estrangera de tot el nostre alumnat.

El fet de formar part d’aquest projecte, promogut pel Departament d’Educació permet, al grup impulsor creat en el centre, rebre una formació especialitzada per incorporar l’anglès dins les diferents àrees curriculars i donar-li més presència al dia a dia de l’escola.

Les principals actuacions que s’estan duent a terme són:

  • La Iniciació de la llengua anglesa a P4.
  • La utilització de l’anglès com a llengua vehicular a l’àrea de plàstica a tots els cursos de primària.
  • La realització en anglès d’algunes activitats de les àrees de:
    • Coneixement del medi
    • Matemàtiques
    • Educació física

Aquestes actuacions, juntament amb el treball dut a terme a l’àrea de llengua anglesa fan que els resultats del nostre alumnat a nivell de llengua estrangera siguin òptims i així queda palès a les proves de competència bàsiques de sisè que realitza el Departament d’Educació i que mostren com any rere any la puntuació de l’Escola França superà el promig de la resta de centres de Catalunya.