Un dels principals objectius del nostre projecte educatiu és el desenvolupament integral de tot l’alumnat en l’àmbit de coneixement, dels valors i de les emocions. És en aquest darrer àmbit on el projecte Escolta intervé.

És un projecte, coordinat pel Departament d’Educació, que té com principals objectius:

  • Millorar la relació entre el tutor/a i el seu alumant.
  • Crear un clima de confiança entre educador/a i alumne/a que permeti una millor resolució dels conflictes, angoixes, pors… que poden sorgir en qualsevol moment.
  • Solucionar conflictes quotidians.
  • Detectar possibles situacions d’assetjament dins de l’aula.
  • Reforçar l’autoconfiança de l’alumnat.
  • Aconseguir una participació proactiva de tots els nens i nenes en la gestió de l’aula en l’àmbit de les relacions interpersonals, de la resolució de conflictes…

Tots aquests objectius s’aconsegueixen a través d’una sèrie d’actuacions que l’escola dur a terme com a centre que pertany al projecte Escolta’m i que estan programades i avaluades anualment.

Tots els cursos disposen d’una hora setmanal on els nens i nenes es reuneixen en grups de tres amb el seu tutor/a en espai crear específicament per això. Un cop iniciada la reunió el mestre proposa una sèrie de dinàmiques perquè els infants tots puguin participar i manifestar tot el que els agrada, el que no els agrada, el que els angoixa, el que els fa por… o simplement una experiència personal que volen explicar.