Què és?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, docents, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Composició

EQUIP DIRECTIU

 • Anna Maria Llobet (Directora)
 • Albert Tena (Cap d’estudis)
 • Ester Egido (Secretària)

SECTOR PARES/MARES

 • Eva José
 • Montserrat Llibre
 • Montserrat Portero
 • Sonia Gil
 • Sonia Reguant
 • Jordi Turró

SECTOR MESTRES

 • Àngels Cugat
 • Sandra González
 • Alba Tardón
 • Vanesa Vaca
 • Anna Farreras
 • Manel Martínez

REPRESENTANTS

 • Tania Joyanes (representant de l’AMPA)
 • Jennifer Ramírez (representant de l’Ajuntament)
 • Arcadi Morales (representant del PAS)

Principals acords

Podeu consultar els principals acords del Consell Escolar dels darrers consells: