La nostra Escola ja anys que dur a terme un projecte de reutilització de llibres i materials didàctics principalment per permetre un estalvi econòmic a les famílies i per respectar el medi ambient.

Aquest projecte comporta diverses actuacions:

  • El material d’aula (llapis, gomes, colors, retoladors…) estan socialitzat des de P3 fins a 2n. Això implica que les famílies no han de comprar material escolar.
  • Els llibres de consulta, contes, revistes… formen part de la biblioteca d’aula i poden ser utilitzats i prestats per tot l’alumnat en qualsevol moment.
  • Els llibres de text des de 3r fins a 6è estan socialitzats. Per tant les famílies només han de comprar aquells quaderns on s’hagi d’escriure directament.