Al llarg del període de preinscripció i matrícula anem informant de totes les novetats relatives a aquest procés al nostre web.

Escola França   Codi de centre: 08029350

Preinscripció – Curs 2022-2023

Publicació de l’oferta de places definitiva

Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera: 10 de juny

Llista d’alumnes assignats al centre

Instruccions de matriculació dels alumnes admesos

Les famílies dels alumnes admesos han de recollir a Secretaria, amb horari de 9:15 h a 13 h, els dies 16, 17 i 20 de juny la documentació per formalitzar la matrícula a l’escola.

En el moment de recollir la documentació us assignarem cita per matricular al vostre fill/a.

Matriculació dels alumnes admesos: del 21 al 29 de juny (amb cita prèvia a Secretaria)

Llista d’espera

Els alumnes que es troben a la llista d’espera no han obtingut plaça. Queden a la llista d’espera i si es produeix una vacant el centre us trucarà per matricular al vostre fill/a.

 

Llista d’alumnes amb preinscripció presentada al centre i centre assignat

Aquest llistat informa a les famílies que han presentat la sol·licitud a la nostra escola del centre que se’ls hi ha assignat.

Quan la casella Centre assignat està en blanc vol dir que no hi ha plaça vacant a cap dels centres demanats a la sol·licitud.

 

Calendari del procés de preinscripció i matrícula

Publicació de l’oferta de places inicial: 4 de març

Termini de presentació de sol·licituds telemàtiques: del 7 al 21 de març de 2022

 Publicació de llistes puntuació  provisional: 21 d’abril

Reclamacions a les puntuacions provisionals: del 22 al 28 d’abril

Publicació de llistes puntuació definitiva: 3 de maig

Publicació de llistes ordenades amb puntuació definitiva: 11 de maig

Publicació de l’oferta de places final: 9 de juny

Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera:  10 de juny

Matriculació d’alumnes admesos:  del 21 al 29 de juny

 

Tota la informació sobre la Preinscripció del curs 2022/2023 la trobareu al web del Departament d’Educació:

www.gencat.cat/preinscripcio