5è: Els robots del França

15Us presentem les coreografies de robots que els alumnes de 5è han creat durant les últimes sessions d’Educació Física. Cada grup ha escollit els elements que ha considerat adients i a partir d’una música donada, han creat el seu espectacle. Aquesta unitat didàctica treballa la dimensió de l’expressió i comunicació corporal dintre de l’àmbit de l’educació física.

5è A

5è B

5è C