Preinscripció curs 2012-13

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS : Del 19 al 30 de març de 2012

HORARI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS:
Horari matí : 9 a 11 hores
Horari tarda :15:30 a 16:30 hores

Notes

• Només pots presentar 1 sol.licitud. L’has de presentar al centre escollit en primera opció.
Si en presentes més d’una, perds tots els drets de prioritat que et puguin correspondre.

• Les sol.licituds s’han de presentar amb la documentació corresponent. S’han de presentar originals i fotocòpies.

• Al centre no es faran fotocòpies de la documentació necessària per formalitzar la sol.licitud.