El Harlem Shake de quart

Per treballar els continguts d’expressió corporal d’aquest trimestre, tots els nens i nenes de quart hem preparat un Harlem Shake. Aquest és un tipus de ball que està bastant de moda últimament i que consisteix bàsicament a realitzar una sèrie de moviments improvisats interactuant amb els companys o amb material, sempre amb la mateixa cançó de fons.

El treball fet a les sessions d’Educació Física, s’ha iniciat en l’observació i comparació de diversos vídeos, a partir dels quals, hem creat unes pautes per idear el nostre propi Harlem Shake. Cada grup, de forma autònoma, ha escollit el material i la zona d’actuació i han assajat diferents formes d’actuar. Després de diversos assajos hem pogut fer la gravació final.

Quart A

Quart B