P4: El so de les lletres.

A P4 hem començat a treballar el so de la lletra A. El monstre “menja lletres” ens ajuda a buscar la lletra A ja que li agrada menjar totes les lletres que veu...

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació: