3r: Racons de treball

El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar,
dintre de l’aula, diferents activitats on els nostres alumnes puguin realitzar de
manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.
Els alumnes poden fer activitats autònomament, amb altres companys o amb l’adult.
Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible, en
la que el rol del mestre/a és dinamitzar els aprenentatges i proporcionar
oportunitats per que els alumnes puguin explorar tots els centres
d’aprenentatges.

Cliqueu sobre la imatge!