Noms i adjectius

Recorda que els substantius o noms serveixen per designar les persones, els animals, els llocs, els conceptes…L’article acompanya al nom.

Els adjectius són les paraules que fem servir per designar qualitats als noms.

Amb les activitats que et proposem, podràs practicar i millorar l’ortografia dels noms i adjectius: masculí i femení, singular i plural, concordança…

Endavant!!!