Torna a Escola

Projectes

Projecte Escolta’m

Un dels principals objectius del nostre projecte educatiu és el desenvolupament integral de tot l’alumnat en l’àmbit de coneixement, dels valors i de les emocions. És en aquest darrer àmbit on el projecte Escolta em intervé. És un projecte, coordinat pel Departament d’Educació, que té com principals objectius: Millorar la relació entre el tutor/a i …

Projecte educatiu

Els principis bàsics del nostre Projecte Educatiu són: Escola catalana  Utilitzem el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge. Escola aconfessional i pluralista. Respectem les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Eduquem per a la llibertat, la responsabilitat i per l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels seus membres …

Projecte d’escola verda i saludable

Dins el nostre projecte educatiu destaquen també el treball de valors que considerem tant o més important que els continguts propis de cada àrea. És per això que la nostra escola està emmarcada dins el projecte de les escoles verdes i les escoles saludables. Amb aquests projectes intentem fomentar i conscienciar el nostre alumnat sobre: …

Projecte de reutilització

La nostra Escola ja anys que dur a terme un projecte de reutilització de llibres i materials didàctics principalment per permetre un estalvi econòmic a les famílies i per respectar el medi ambient. Aquest projecte comporta diverses actuacions: El material d’aula (llapis, gomes, colors, retoladors…) estan socialitzat des de P3 fins a 2n. Això implica …

Projecte TAC

Un dels trets distintius de la nostra escola és la ferma aposta per les tecnologies de la informació i la comunicació. Sempre hem cregut que una incorporació racional de la tecnologia a les aules permet millorar l’aprenentatge, enriquir les relacions interpersonals i crear individus competents per a la seva futura incorporació al món actual. El …

Escola plurilingüe

Des del curs 2016-2017 la nostra escola ha entrat dins el projecte GEP (Grup d’experimentació per al plurilingüisme). El principal objectiu és millorar la competència comunicativa en llengua estrangera de tot el nostre alumnat. El fet de formar part d’aquest projecte, promogut pel Departament d’Educació permet, al grup impulsor creat en el centre, rebre una formació especialitzada …