Torna a Escola

Normativa

REFERENT A LES PERSONES.

1.1. RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT

1.1.1. Sempre que no entenguis una cosa, pregunta al mestre.

1.1.2. Escolta amb molta atenció les explicacions dels professors i companys. Si has de fer algun comentari, aixeca el braç i espera el torn.

1.1.3. Quan et dirigeixis als altres fes-ho amb naturalitat i educació.

1.2. RELACIÓ AMB EL PERSONAL NO DOCENT.

1.2.1. Hi ha altres persones a l’escola que vetllen pel bon funcionament de tot. Són la conserge, cuineres, monitors/es de menjador, personal de neteja… Hem de tractar-los amb la mateixa naturalitat i educació.

1.3. RELACIÓ AMB ELS COMPANYS

1.3.1. Tracta els companys amb respecte, sense baralles, violència ni insults.

1.3.2. L’esbarjo és un bon moment per relacionar-te amb tothom. aprofita’l!

1.3.3. Ajuda els teus companys sempre que puguis. De la mateixa manera, agraeix sempre les ajudes que rebis.

1.4. PARTICIPACIÓ EN LA VIDA DEL CENTRE.

1.4.1. Expressa sempre que vulguis la teva opinió per a que les coses funcionin millor. Per fer-ho cal buscar el canals adients: el teus professors, les hores de tutoria …

REFERENT A LES COSES.

2.1. El material escolar s’ha de cuidar . Cada cosa té la seva finalitat: les taules, les cadires, els llibres, les maletes, l’estoig… S’han de fer servir correctament i utilitzar per allò que estan destinades.

2.2. Has de fer un esforç per a mantenir neta l’escola, les aules, els patis, l’escala…

2.3. Els arbres, l’hort, els jocs, les porteries, les tanques, el material esportiu tenen la seva funció. Respecta’ls i fes que es conservin en bon estat.

2.4. Els lavabos són imprescindibles. Cada dia són netejats i desinfectats. Utilitza’ls correctament i deixa’ls tan nets com t’agradaria trobar-te’ls.

2.5. Si un dia et trobes alguna cosa que no es teva mira a veure si té el nom del propietari. Si pots li tornes i si no saps de qui és, lliura-la al tutor/a o conserge. Si tots ho fem així, quan perdem una cosa dins del centre sabrem on trobar-la.

2.6. No agafis cap cosa que no sigui teva.

2.7. A l’escola no has de portar cap mena de material (joguines, diners, objectes de valor, pilotes,  llaminadures…) que no sigui amb permís del mestre.

REFERENT AL TREBALL.

3.1. Recorda que la teva feina actual és anar a l’escola. Intenta treballar de la millor manera possible. Participa en la vida de la classe i col·labora per a obtenir uns bons resultats.

3.2. Aprofita el temps i procura no molestar els teus companys.

3.3. Procura tenir sempre el material necessari a punt.

3.4. Fes el teu treball tan bé com puguis i sàpigues. L’hauries de presentar ben disposat, clar i net.

3.5. Si fas tot això, a l’hora de l’esbarjo podràs descansar del treball i jugar amb els teus companys.

REFERENT AL PROPI COS.

4.1. Has de procurar mantenir-te net i endreçat. A l’escola aniràs amb bata. Cada setmana cal portar la bata a casa per a rentar-la.

4.2. Les peces de vestir que portis a l’escola han de dur el nom i una beta per penjar-les.

4.3. Per un major rendiment a l’escola cal que esmorzis abans de sortir de casa. Si has de menjar quelcom a l’escola ho faràs sempre al pati: mai als passadissos, escales o lavabos .Intenta que el que portis per esmorzar sigui saludable i evita els residus en els embolcalls.

ASSISTÈNCIA 

5.1. Tens l’obligació d’assistir tots els dies al col·legi. Qualsevol absència s’ha de justificar per escrit.

5.2. Quan sàpigues amb anterioritat que has de faltar el dia següent al col·legi, ho avisaràs al tutor.

5.3. Si arribes tard a l’escola també hauràs de portar una nota escrita dels pares per justificar el retard.

5.4. Durant l’horari escolar, no podràs sortir del recinte escolar sota cap concepte. Per sortir del centre en les hores de classe necessitaràs la notificació escrita dels teus pares o bé que vinguin ells personalment a recollir-te.

5.5. No podràs entrar a les classes després de l’hora de sortida. Procura no oblidar-te res de necessari. Tampoc durant l’hora d’esbarjo es podrà tornar a classe ni restar en ella a no ser amb la presencia d’un professor.

DESPLAÇAMENTS DINTRE DE L’ESCOLA.

6.1. En els desplaçaments que realitzis amb tot el grup aniràs amb naturalitat, ordre, sense córrer ni empentes, sense fer soroll que pugui entorpir la feina d’altres grups.

 El respecte a aquestes normes disciplinàries és un compromís per part de tots els membres de la comunitat educativa.

L’escola valora més l’estímul que no pas la sanció, però és necessari determinar algunes faltes que, si s’escau, comportaran la sanció que l’escola en cada cas determini.

Les faltes al Reglament tindran la consideració de més o menys gravetat  segons les circumstàncies  en què es produeixin.

Tota falta serà comunicada als pares per mitjà de l’agenda. Els alumnes tornaran la nota signada pels pares el següent dia lectiu.

Les faltes greus es comunicaran als pares per mitjà d’un full d’avís. Aquest avís serà signat  pel tutor i/o pares.