Des d’aquesta secció podeu descarregar aquells documents de l’escola que us poden servir al llarg del curs.

Documents Generals del centre

Calendari del curs actual.
Document explicatiu del nou model d’avaluació de Primàira.
Autorització per recollir alumnes.
Autorització per administrar medicaments. (aquest document no té valor sense la recepta mèdica).
Autorització per facilitar informació personal i acadèmica a serveis professionals externs a l’Escola.