Torna a Escola

Curs 2018-2019

Llibres i material

LLIBRES DE TEXT Cal tenir en compte que aquest llistat és general i cal consultar el document personalitzat de cada alumne va rebre a final de curs. NIVELL LLIBRE EDITORIAL ISBN 1 Quadern Xifra número 2 Vicens Vives 978-84-316-7452-6 1 Quadern Xifra número 3 Vicens Vives 978-84-316-7453-3 1 New Tiger 1 – Pupil’s book Macmillan …