Torna a Escola

Curs 2017-18

ENTRADES I SORTIDES

Les portes s’obriran a les 9:00, a les 12:25, a les 3:00 i a les 4:25.

MOLT IMPORTANT:

Els nens han d’arribar puntuals a l’escola per a no interrompre el funcionament normal de les classes.

Els alumnes que arribin més tard de l’hora hauran de passar per Direcció i justificar el seu retard.

Igualment, us preguem que recolliu els vostres fills/es amb puntualitat i deixeu lliure el pati de l’escola, ja que les portes es tanquen aviat per a continuar amb les activitats de menjador i extraescolars

RELACIÓ PARES – ESCOLA

No és permesa l’entrada de les famílies a les aules en hores escolars.

Si necessiteu comunicar alguna cosa a la tutora o tutor del vostre fill/a haureu d’esperar a l’hora de sortida o passar per consergeria o direcció i ells s’encarregaran de transmetre-la.

Els nens/es no han de portar ni diners ni llaminadures a l’escola, per tal de no fomentar el consum i d’evitar conflictes entre els

Igualment no poden portar pilotes dures per a jugar a l’hora del pati.

Els comunicats de l’escola s’envien a través del correu electrònic que les famílies faciliten a la Secretaria de l’Escola en el moment de la matriculació

Us recordem que els alumnes no poden venir a les reunions on convoquem a les famílies.

EQUIPAMENT

L’ús de la bata és obligatori des de P3 fins a 4t.

La bata i l’equip d’Educació Física el podeu trobar a :

Esports Avinguda : Avda. Abad Marcet, 193 – Tel.93 735 92 61 

EQUIP D’EDUCACIÓ FÍSICA

Xandall i samarreta de l’escola, calçat esportiu.

Es obligatori portar el xandall. En moltes sortides s’aconsella el seu ús.

TUTORIES

La tasca del tutor/a consisteix bàsicament en orientar l’alumne, motivar el grup classe, fomentar l’ordre i la disciplina i mantenir una relació amb la família de l’alumne.

Cada tutor disposa d’una hora setmanal, per atendre a aquells pares que ho desitgin. Al principi de curs es comunicarà l’horari d’entrevistes.

MATERIAL DE PARVULARI

Tot el material del Parvulari ha d’anar marcat :

  • Bata marcada i amb cinta per penjar-la ( es recomana tenir-ne dues).
  • Les jaquetes i abrics també han d’anar amb veta per penjar.
  • Un got de plàstic amb el nom.
  • Una capsa de mocadors de paper , un paquet de tovalloletes humides
  • A més a més els de P3 tindran una muda complerta marcada .
  • El material a tot el Parvulari és col·lectiu.
  • Les mestres compren el material adequat i necessari.

 MATERIAL DE PRIMÀRIA

Cada tutor a començament de curs dirà el material necessari que caldrà comprar.

Us recomanem que reviseu els llibres de text abans d’escriure el nom del vostre fill /a per si hi ha alguna errata.

El material d’Educació Infantil i Cicle Inicial , el compra l’escola i està inclòs a la quota .

La resta de cursos preguem que no compreu res fins que el seu tutor ho indiqui.

AGENDA

Portaran agenda a partir de 3r. La comprarà l’escola .

L’agenda té una doble finalitat: volem que afavoreixi l’organització del treball i, alhora que serveixi per a facilitar la relació família – escola.

Demanem, doncs, que qualsevol comunicació ens arribi per mitjà d’aquesta agenda.

El cost de l’agenda està inclòs en la quota de material.

SORTIDES i EXCURSIONS

Tenint en compte que totes les sortides i activitats  serveixen per a reforçar el currículum, recomanem la seva assistència. A principi de curs, el professorat farà una proposta de les sortides previstes per a tot el curs. Es demanarà una autorització als pares per a cada sortida.  A la reunió de començament de curs es comunicarà l’import a pagar i la manera de fer-ho.

Us volem fer saber que tal i com es va aprovar en el Consell Escolar del dia 5 de juny de 2013 , les famílies que tinguin quotes pendents de material no podran anar a les sortides fins que facin efectiva la quota pendent.

ACCIDENTS

En cas d’accident a l’escola, procedirem de la següent manera:

  • Si la ferida és lleu, la cura es fa a la mateixa escola.
  • Si l’accident té importància, farem, si procedeix, la primera cura a l’escola i després avisarem la família per si poden traslladar l’accidentat/da al centre sanitari.
  •  Si cal l’escola traslladarà directament els nens/nens al centre sanitari.

L’AMPA

Col·labora amb les activitats de l’escola. S’organitza en comissions (menjador, festes, extraescolars…) Formen part de l’AMPA els pares i mares que de manera voluntària paguen la quota de l’Associació que és de 20 € anuals per família.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’ AMPA del Centre, organitza les activitats extraescolars.

Cada alumne es pot inscriure a tantes activitats com vulgui de les que estan programades per a la seva edat, mentre l’horari sigui compatible..

Us informaran puntualment de les diferents activitats.

Llibres i material

LLIBRES DE TEXT Cal tenir en compte que aquest llistat és general i cal consultar el document personalitzat de cada alumne va rebre a final de curs.   NIVELL LLIBRE EDITORIAL ISBN 1r Quaderns xifra números 2 Vicens Vives 978-84-316-7452-6 1r Quaderns xifra números 3 Vicens Vives 978-84-316-7453-3 1r Tiger tales 1 – Pupil’s book …