Torna a Escola

Consell escolar

Actualment els membres del Consell Escolar són: 

EQUIP DIRECTIU

 • Anna Maria Llobet i Roma (Directora)
 • Albert Tena Ripollès (Cap d’estudis)
 • Àngels Rafael Chueca (Secretària)

SECTOR PARES/MARES

 • Genís Alias Luís
 • Marta Miranda Aranda
 • Meritxell Pocino Serra
 • Anna Baró Oliveras
 • Montserrat Llibre Moya
 • Susana Sirera Vargas

SECTOR MESTRES

 • Sandra González Macías
 • Mª Lluïsa Uroz Garcia
 • Mª Dolors Matarín Restoy
 • Meritxell Blanco Bonet
 • Imma Amorós Mestres
 • Imma Miró Borràs

REPRESENTANTS

 • Tania Joyanes Herrera  (representant de l’AMPA)
 • Amadeu Aguado Moreno (representant de l’Ajuntament)
 • Arcadi M. Morales Martín (representant del PAS)