Al llarg del període de preinscripció anirem informant de totes les novetats relatives a aquest procés.

Tot i així si teniu algun dubte l’escola ha habilitat un telèfon específic per fer consultes mentre duri el període de confinament:

      • Telèfon: 638 01 72 56
      • Horari d’atenció telefònica: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30

També teniu a la vostra disposició el correu electrònic del centre per fer consultes o per fer arribar la documentació necessari de la preinscripció

      • Correu electrònic: a8029350@xtec.cat
LLISTES DE SOL·LICITUDS PRESENTADES AL CENTRE AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció presentades a l’escola, amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

En els llistats, per cursos, trobareu el codi de la sol·licitud (els darrers dígits), amb les inicials del nom i cognoms de l’alumne/a i els punts rebuts en aplicar-hi el barem.

RECLAMACIONS

Del 2 al 5 de juny de 2020 es pot presentar una reclamació al centre si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades.

Es pot presentar una reclamació a la bústia electrònica oficial del centre a8029350@xtec.cat

A la reclamació indiqueu el codi de la sol·licitud, el nom de l’alumne/a, el motiu de la reclamació i un telèfon i correu de contacte dels pares.

El centre respondrà al correu com a justificant de recepció de la reclamació.

IMPORTANT: Us demanem de contactar al telèfon 638 01 72 56 que l’escola té disponible durant el període de preinscripció, en horari de 9 a 13:30 h, per consultes o dubtes i en el cas de presentar una reclamació a la puntuació de les llistes publicades.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

AVÍS: La consulta de llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva estarà disponible al web de l’escola el dia 9 de juny de 2020, a partir del migdia.

 

Podeu consultar tota la información sobre la preinscripció i matrícula al portal web de la Generalitat  preinscripcio.gencat.cat